MBF Online

En smartare förvaltning - helt enkelt

Så här funkar det!

Efter att ni fått en offert och accepterat den skickar vi ut avtal för underskrift. Ni kommer i samband med det få ett antal mallar och blanketter där ni får fylla i de uppgifter vi behöver för att komma igång med tjänsten. Det är ett engångsarbete och när vi mottagit dem så ser vi till att allt hamnar på rätt ställe. Ni kommer via e-post få inloggningsuppgifter till vår kundportal. Kontakten mellan MBFOnline och er som kund sker främst via digitala kanaler. När ni erhållit dessa inloggningsuppgifter sätter vi igång och aviserar era boende. Därefter är tjänsten igång och ni kommer märka hur enkelt och smidigt allt fungerar.

Tjänster

Grunden

Med Grunden får du allt du behöver för att avisera och inkasera månadsavgifter och hyror. MBFOnline sköter OCR-prickning och påminner dem som inte betalat i tid. Medlemsförteckning och lägenhetsregister enligt bostadsrättslagen ingår. Enkla rapporter ger er fullständig kontroll på avisering och betalningar. Här erbjuds avisering via post, autogiro eller e-faktura, beroende på vad era bostadsrättshavare själva vill ha.

 • Medlemsförteckning enligt bostadsrättslagen
 • Lägenhetsförteckning enligt bostadsrättslagen
 • Enkel avisering
 • Påminnelser och inkassokrav
 • Ingår i paketet

E-attest / Leverantör

Med E-attest/Leverantör kan du enkelt betala föreningens fakturor och hålla god kontroll på dem. Du fotograferar eller skannar fakturan och skickar in fakturan till MBFOnline. Därefter får du e-post med information om att det finns en ny faktura att attestera. Efter attest betalas fakturan på förfallodagen.

 • E-attest
 • Enkel fakturahantering
 • Leverantörsregister
 • Betalningshistorik
 • Ingår i paketet

Pantregister / Överlåtelser

Här finner du allt du behöver för att sköta pantregister och registrera överlåtelser. Funktionen ger även mäklare tillgång till den information som de behöver inför ett försäljningsuppdrag, en så kallad Mäklarbild. Ordning och reda på pantsättningar ger inga otrevliga överraskningar. Självklart skickar vi in kontrolluppgifter till skatteverket på utförda försäljningar.

 • Panthantering enligt bostadsrättslagen
 • Överlåtelser
 • Kontrolluppgifter
 • Mäklarbilder
 • Ingår i paketet

Bokföring / Årsbokslut

Vi sköter föreningens bokföring utifrån en standardiserad kontoplan. Ni kan ta ut en mängd rapporter som ger er total kontroll över föreningens ekonomiska situation. När det blir dags för bokslut och årsredovisning tar vi fram en komplett årsredovisning som ni enkelt kan skicka till era revisorer för granskning.

 • Standardiserad kontoplan
 • Rapporter
 • Ingår i paketet