Lägenhetsförteckning för BRF

Enligt Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m så är varje bostadsrättsförening skyldig att föra en förteckning av föreningens lägenheter. Vårt verktyg för onlineförvaltning är ett bra stöd för er bostadsrättsförenings arbete med er lägenhetsförteckning. I verktyget har vi samlat en mängd smarta och enkla funktioner som gör det möjligt för dig att online få en enklare tjänst än vad traditionella förvaltare erbjuder.

Intresserad av MBFonline? Kontakta oss för offert

Efter att ni fått en offert och accepterat den skickar vi ut avtal för underskrift. Ni kommer i samband med det få ett antal mallar och blanketter där ni får fylla i de uppgifter vi behöver för att komma igång med tjänsten.

[contact-form-7 id=”94″ title=”Få Offert”]

Utdrag från lagtexten om Lägenhetsförteckning för bostadsrättsföreningar

3 § En bostadsförening och ett bostadsaktiebolag skall genom styrelsens försorg föra förteckning över de lägenheter som är upplåtna med nyttjanderätt till andels- respektive aktieägare på det sätt som anges i 1 § (lägenhetsförteckning). Förteckningen kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

  1. lägenhetens beteckning,
  2. andels- eller aktieägarens namn,
  3. insatsen i föreningen respektive inbetalningen på aktien.

Vid överlåtelse av en andel i en bostadsförening eller en aktie i ett bostadsaktiebolag skall styrkt avskrift av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt. Dagen för anteckning skall anges.

4 § Andels- eller aktieägaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet som han innehar. Utdraget skall avse de uppgifter som enligt 3 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Om MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning

I verktyget MBFOnline har vi samlat en mängd smarta och enkla funktioner som gör det möjligt för dig att få en enklare tjänst än vad traditionella förvaltare erbjuder.  Vårt verksamhetsområde är Mälardalen som sträcker sig från Örebro, Arboga, Kungsör i väster via Köping, Hallstahammar, Surahammar, Västerås, Enköping till Stockholm i öster. På södra sidan av Mälaren finns orter såsom Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och Linköping. Vi räknar även in orter såsom Fagersta, Sala, Heby och Uppsala som vårt verksamhetsområde. MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är ett företag vars ändamål är att bistå bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning.