Styrelsearbete i bostadsrättsförening

Styrelsen i en bostadsrättsförening ska företräda bostadsrättsföreningen och ansvara för att bostadsrättsförenings organisation, ekonomi och andra angelägenheter.